24 September 2016

71 - 107
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

EG Mix Open vs FS Mix Open

88 - 131
Mix Masters G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Masters Mix vs NWP Masters Mix

115 - 132
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

EG Mix Open vs MP Mix Open

143 - 88
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

NWP Mix Open vs FS Mix Open

98 - 84
Mix Masters G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Masters Mix vs FS Masters Mix

64 - 153
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Mix Open vs GS Mix Open

92 - 17
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

NWP Mix Open vs EG Mix Open

55 - 54
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Mix Open vs FS Mix Open

59 - 108
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

GS Mix Open vs MP Mix Open

161 - 68
Mix Masters G4G
Blitz Bal Carletonville

NWP Masters Mix vs FS Masters Mix

102 - 87
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Mix Open vs EG Mix Open

78 - 83
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

NWP Mix Open vs MP Mix Open

123 - 132
Mix Opens G4G
Blitz Bal Carletonville

GS Mix Open vs FS Mix Open

126 - 70
Mix Masters G4G
Blitz Bal Carletonville

WG Masters Mix vs NWP Masters Mix